ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας του ΧΡΗΣΤΗ θα του αποσταλεί με e-mail μόλις η επιχείρηση μας επιβεβαιώσει και ταυτοποιήσει με την παραγγελία την σχετική κατάθεση. Με την αποστολή του εν λόγω e-mail και μόνο θα άρχεται η διαδικασία για την αποστολή των προϊόντων του ΧΡΗΣΤΗ.

Η επιχείρηση μας υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα, στην διεύθυνση που έχει δώσει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, εντός δύο έως πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (αποστολή επιβεβαιωτικού e-mail), σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Όλα τα τυχόν έξοδα για την παράδοση θα αναγράφονται καθαρά στην παραγγελία. Η επιχείρηση μας θα ενημερώνει με e-mail για τυχόν καθυστερήσεις στην παραγγελία του ΧΡΗΣΤΗ και θα έχει τη δυνατότητα μερικής αποστολής, αν είναι εφικτό και με ταυτόχρονη επιστροφή στον ΧΡΗΣΤΗ του τιμήματος των προϊόντων που τυχόν δεν είναι διαθέσιμα.

Η επιχείρηση μας δηλώνει ότι θα ακυρώνονται αυτόματα οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται από χώρα ή διεύθυνση στις οποίες αυτή δεν πραγματοποιεί αποστολές ή αν κρίνει ότι συντρέχει δόλος. Σε συνδυασμό με τα ως άνω και για αποστολές σε χώρες του εξωτερικού , ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά (0030 210 800 1735) ή με email info@flirtinfashion.gr , για τη δυνατότητα αποστολής ή για τυχόν επιβάρυνση εξόδων αποστολής.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση μας για πακέτα που χάθηκαν επειδή εστάλησαν σε λάθος ή ατελή διεύθυνση χωρίς δική της υπαιτιότητα.